Básně sklepmistra Ctirada Králíka

O Ctiradu Králíkovi se ve vinařské veřejnosti traduje, že je nejlepším básníkem mezi vinaři a bezpochyby i nejlepším vinařem mezi básníky.